MERIKEINU SATAMANA

- paikka, missä voit hengähtää!

Painopiste Merikeinun palveluissa on SI-terapiassa. Kuntoutukseen on tuotu lisää luontoa ja sen käyttöä yhtenä terapian menetelmistä. Vuodenaikojen vaihtelu luonnossa ja toiminnoissa sekä eläinten antamat mahdollisuudet ovat yksi osa terapian toteuttamista. Jokaisen lapsen kohdalla mietitään yksilöllisesti perheen ja hoitavan tahon kanssa se, mitkä menetelmät ja lähestymistapa missäkin kehityksen kohdassa on ensisijaista ja lapsen tavoitteiden suuntaista.

Tapa toimia: luonnollisesti, avoimesti,
monipuolisesti ja yhdessä.

Arvot ja toimintakulttuuri

Tasavertaisuus – Perhe aktiivisesti mukana

Perhe osallistuu lapsen kuntoutukseen arjessa siinä määrin kuin he omassa tilanteessaan pystyvät. Vanhempien ajatuksia ja arkea kuunnellaan ja pyritään löytämään juuri heille ja heidän tilanteeseen oikeanlaisia tuki keinoja yhdessä. Keskusteluissa puhutaan ihminen ihmiselle ja asiantuntijan roolia korostetaan mahdollisimman vähän.

Luontolähtöisyys

Toiminnoissa pidetään eri vuodenajat ja luonto mukana niin paljon kuin mahdollista. Ulkona liikkuminen ja metsässä toimiminen on osa Merikeinun toimintamuotoja ja jokaista lasta opetetaan kunnioittamaan luontoa omassa toiminnassaan. Jokaisen tavoitteiden puitteissa pyritään antamaan mukava kokemus metsästä ja sen rentouttavasta vaikutuksesta.

Luottamuksellisuus

Asiakasta ja hänen perheensä asioita käsitellään vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen. Perhe voi luottaa siihen, että terapeutti osaa pitää asiat omana tietona ja pyrkii toiminnallaan ja valinnoillaan takaamaan sen, että luottamus tilanteissa säilyy. Terapeutit ovat kouluttautuneita ja osaavia ja heidän toimintaan luotetaan. Jokaisen perheen kanssa tehdään terapiasopimus, jossa määritellään terapiasuhteen raamit ja annetaan infoa Merikeinun toimintatavoista ja tietosuojakäytännöistä.

Kuuntelu ja läsnäolo

Jokaisen asiakkaan ja hänen perheensä kanssa varataan aikaa käsitellä juuri heihin liittyviä asioita. Terapeutti pitää huolta siitä, että hän itse pystyy olemaan tilanteissa kuunteleva ja läsnä oleva huolehtien omasta jaksamisestaan ja tauotuksista. Jokaiselle asiakasperheelle tulee tunne, että hän on juuri heitä varten.

Yhteystiedot - Elämän aalloissa mukana

Sari Ketosara, Sensorisen Integraation Toimintaterapeutti
puh. 045 203 3622
sari.ketosara@merikeinu.fi

Pirkko Juntunen, Sensorisen Integraation Toimintaterapeutti
puh. 050 407 4079
pirkko.juntunen@merikeinu.fi

Merja Luoma, Tuotetilausvastaava
puh. 050 599 9322
merja.luoma@merikeinu.fi

Osoite

Äijänniemenkatu 2, 48910 Kotka


Ajankohtaista

Asiakaspaikat

Tällä hetkellä kaikki asiaskaspaikat täynnä.

Merikeinun potilasasiamies

Kuntoutusyrittäjien asianajaja
Ismo Saarinen
Nuijamiestentie 5 B,
00400 Helsinki
Puh. 09 477 2356
ismo.saarinen@saarinenlaw.fi

Merikeinun tietosuojakäytäntö
Merikeinun tietosuojaseloste

Merikeinu on liittynyt potilastiedon kanta-arkistoon. Omakannan kautta pystyt seuraamaan hoitotietojasi. Lisää tietoa omakannasta saat tästä esitteestä.


Merikeinu | Äijänniemenkatu 2 | 48910 Kotka | Puh. 045 203 3622 | sari.ketosara@merikeinu.fi